HAKLARIM
Sanal mağazamız tüketici haklarını korumayı en öncelikli kuralları arasında tutmaktadır. Bu anlamda, sitemizden yaptığınız alışverişleriniz sırasında yaşadığınız ürün ve servis kaynaklı her türlü sorun titizlikle değerlendirilmekte ve en kısa sürede çözüme kavuşturulmaktadır.
Garantinin Geçerlilik Koşulları ve Kapsamı

Garanti süresi 2 İKİ YIL olup, garantiden yararlanmak için GARANTİ BELGESİ veya ÜRÜN FATURASI 'nın ibrazı şart olduğundan, Garanti Belgesi veya faturasını, garanti süresince saklanmalıdır.
Fatura ve garanti belgesi üzerinde herhangi bir tahribat yapıldığında, cihazın üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığında ya da tahrip edildiğinin tespitinde garanti geçersiz kılınır.
Firmamız tarafından verilen GARANTİ, söz konusu cihazın amaçları dışında veya anormal kullanılmasından doğacak arızalarının giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıda belirtilen arızalar da garanti dışıdır.
Cihazın kullanma kılavuzunda veya montaj kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanım hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar.
Voltaj uyumsuzluğu, hatalı elektrik donanımı ile cihaz etiketinde yazılı voltajdan farklı voltaj kullanım nedeniyle meydana gelecek hasar ve arızalar.
Yangın, sel, su basması ve yıldırım düşmesi gibi afetler sonucu meydana gelecek hasar ve arızalar, tüketiciye tesliminden sonra cihazın nakli, yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında meydana gelecek hasar ve arızalar.
Cihazın Fatura ve Garanti Belgesindeki kimliği belirtilen tüketiciden başka hiç kimse hak ve/veya tazminat talep edemez.