SATIŞIN İPTALI
asuaritma.com'dan satın almış olduğunuz ürünleri 12 gün boyunca herhangi bir neden göstermeksizin aşağıdaki şekillerde iade edebilirsiniz; 0 312 250 40 76 numaralı telefondan bize ulaşarak (lütfen telefon görüşmesi sırasında fatura numaranızı ya da varsa takip numaranızı bildirmek için belgeleri hazır tutunuz. İade etmek istediğiniz ürünün satın alındığı andaki gibi kusursuz, eksiksiz ve kullanılmamış olması (denemek için ürünün kutusunu açtıysanız kutuya, ürüne ve aksesuarlara zarar vermeden.) orijinal kutusunda, aksesuarları, kitapçıkları ve köpükleri ile birlikte geri getirilmesi durumunda iade işlemleriniz başlatılabilecektir. Ürünle birlikte verilen tüm hediyelerin de kusursuz olarak teslim edilmesi zorunludur. İade işlemleri sonrasında ödediğiniz bedel, ürünün kargo bedelleri düşüldükten sonra nakit veya kredi kartınıza geri ödeme olarak aktarılacaktır. İade işlemleri aşağıdaki durumlarda gerçekleştirilemez; Faturanız (firma adına kesilmiş faturalar için iade faturası da birlikte) değilse Koruma bandı bulunan ürünlerin bandının çıkarılması durumunda; Özel siparişle yapılan satışlarda, Sarf malzemeleri (filtre kartuşu vb.) iade edilemez.4822 sayılı kanunla değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda yapılan alışverişlerde koşulsuz iade yoktur. ASU ARITMA gerekli gördüğü durumlarda iade almama hakkını saklı tutar. Kapıdan ve mesafeli (Internet, telefon, v.b.) satışlarda ise 7 gün sözleşmeden cayma hakkı tüketiciye kanunla verilmektedir. 
Garanti Koşulları ve Garanti Belgesi

ASU ARITMA satışını yaptığı ürünler için garanti belgesinde belirtilen şartlar çerçevesinde üretim hatalarına karşı sorumludur.
Garanti süresi fatura tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
Ürün garanti süresi içerisinde üretim hatalarından dolayı arızalanması halinde ücretsiz olarak onarılır ve müşteriye teslim edilir.
Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, onarımda geçen sure garanti süresine eklenir. Malın onarım süresi en fazla 30 iş günüdür. Ürünün azami onarım süresi ürünün teknik servise ulaştığı tarihten itibaren başlar.
Garantili bir üründe, onarımın garantili olabilmesi için müşteri garanti belgesini (onaylanmış ve doldurulmuş olması esasdır) ya da satış faturasını ibraz etmekle yükümlüdür. Aksi durumda ürün garantili onarılmaz.
Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar, garanti kapsamı dışındadır.
Ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar firmamıza yazılı olarak bildirilmelidir.
Garanti şartları ile igili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
AYIPLI ÜRÜNLERIN İADESI
 4822 sayılı kanunla değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun satış tarihinden sonraki 30 gün içinde üründe ayıp olduğunun yetkili teknik servis tarafından tespit edilmesi durumda tüketiciye iade, ayıpsız misali ile değişim, ayıp oranında indirim veya ücretsiz onarım talep etme hakkını verir. Üründe yetkili teknik servis tarafından ayıp tespit edilmemesi durumunda kanun kapıdan ve mesafeli satışlarda (satış tarihinden sonraki 7 günlük süreç dışında) koşulsuz olarak iade ve değişim hakkını cayma hakkı vermemektedir. Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, yetkili teknik servisin arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir. Yönetmeliklerde ürünün tamir süresi en fazla 30 iş günü olarak belirlenmiştir. Ayıplı ürününüz ile ilgili işlemlerinizin başlatılması için 0312 250 4076 i arayarak başvurunuzu müşteri temsilcilerine iletmeniz gerekmektedir. Ürünün ayıplı olduğunu tespit ettiğinizde yurt dışında olmanız durumunda dahi başvurunuzu yapmanız önemlidir.
HAKKIMIZDA
Asuarıtma sektördeki deneyim ve bilgilerini, sizlere en iyi hizmeti verebilmek adına gün geçtikçe geliştiren bir mühendislik şirketidir. Bünyesinde deneyimli çevre mühendisleri ve sektörde kendini ispatlamış satış temsilcileri barındırmaktadır. Ankara içi servis veren teknik ekibi mevcuttur. Ayrıca belli başlı şehirlerde de anlaşmalı sevişlerimiz bulunmaktadır. Tüm evsel - endüstriyel içme ve atıksu problemlerinizin çözümünde güvenebileceğiniz köklü bir kuruluştur.
Ayıplı Mal

Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir.

Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malın neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakkına da sahiptir.

İmalatçı-üretici, satıcı, bayi, acente, ithalatçı ve 10 uncu maddenin beşinci fıkrasına veya 10/B maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre kredi veren, ayıplı maldan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı müteselsilen sorumludur. 10/B maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre kredi veren konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu teslim tarihinden itibaren 1 yıl süre ve kullandırdığı kredi miktarı ile sınırlıdır. Konut finansmanı kuruluşları tarafından 10/B maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre verilen kredilerin devrolması halinde dahi, kredi veren konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu devam eder. Krediyi devralan kuruluş bu madde kapsamında sorumlu olmaz. Ayıplı malın neden olduğu zarardan dolayı birden fazla kimse sorumlu olduğu takdirde bunlar müteselsilen sorumludurlar. Satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz.